logga top

 nya1
Före
 

nya2
Efter
 


TJÄNSTER


FÖRNYA ER TRÄDGÅRD
Tillsammans gör vi en två timmar lång rundvandring i er trädgård.
Vi ser över möjligheter till utveckling. Ni får tillfälle att ställa frågor och vi kommer med idéer, hur ni kan förnya er trädgård. Ha gärna block och penna tillhands så att ni kan anteckna det ni tycker är värdefullt.

PRIS: 3 400 kr

RESEKOSTNAD: Ingår i priset, 1 tim. t/r.

Vill ni ha hjälp med att genomföra arbetet, kan vi tillhandahålla även det.

 

Med reservation för prisändringar.

silverlilja
 

VÄXTFÖRSLAG
För att kunna göra en växtlista, gör vi ett besök hos Er, ca en timme.
Vi får då möjlighet att se växtplatsen och dess förutsättningar.
Vi diskuterar Era önskemål, såsom färger, dofter och höjder osv.
Därefter återkommer vi med en enkel skiss och växtlista.

Pris för hel trädgård offereras.

RESEKOSTNAD: Ingår i priset, 1 tim. t/r.

Med reservation för prisändringar.
artbest
ARTBESTÄMNING AV VÄXTER
Vi gör en rundvandring i Er trädgård där vi inventerar träd och växter.
Vi sammanställer allt i en växtlista med en enkel skiss över växternas placering.
Kan gälla del av, eller hela trädgården.

PRIS: Pris efter omfattning.

RESEKOSTNAD: Ingår i priset, 1 tim. t/r.

 

Med reservation för prisändringar.

 

 

 

 

 

detalj

DETALJERAD RITNING
Tillsammans med Er gör vi en rundvandring i trädgården och tittar på eventuella problem och förutsättningar. Ni får möjlighet att ställa frågor och vi kommer med idéer och råd på hur ni får den trädgård ni önskar.

Utifrån besöket, utformas en idéskiss som presenteras för er. Efter att ni kommit med eventuella synpunkter, revideras skissen. Därefter färdigställs den detaljerade ritning med en tillhörande lista över tänkta växter.

Målsättningen är en genomarbetad lösning, beträffande form, växtval, skötsel, funktion och estetik, utifrån era önskemål och platsens förutsättningar

En skriftlig förklaring till ritningen ingår samt kortfattade råd kring skötsel och tillvägagångssätt för utförandet.

PRIS: 37 000 kr

RESEKOSTNAD: Ingår i priset, 1 tim. t/r.

Innan vårt besök, beställ en tomtkarta eller situationsplan i skala 1:100 från din kommun.

 

Med reservation för prisändringar.

skotsel
SKÖTSELKALENDER
Visar tydligt hur trädgårdens olika växter och ytor ska skötas under året, såsom jordförbättring, typ av gödsling och tidpunkt för beskärning mm.

Pris för hel trädgård offereras.

RESEKOSTNAD: Ingår i priset, 1 tim. t/r.

 

Med reservation för prisändringar.

ide
IDÉSKISS
Inleds med en två timmar lång rundvandring i Er trädgård. Vi utreder behov, önskemål, ev. problem och diskuterar möjliga lösningar utifrån platsens förutsättningar.

Därefter utformas en enkel skiss som visar trädgårdens former, placeringar av rabatter, lekytor, sittplatser och gångar mm. Efter att ni kommit med eventuella synpunkter, revideras skissen och den skalenliga idéskissen färdigställs.

Det är inte detaljerade växtförslag som är det viktigaste i en idéskiss, utan det är form och funktion. Vi ger förslag på växter såsom häckplantering, prydnadsträd, spaljé med klängväxt, perennrabatt mm. Vi preciserar inte sort och art.

En skriftlig förklaring till idéskissen och en enkel skrift om skötsel och tillvägagångssätt för utförandet ingår.

Pris: 25 000 kr

RESEKOSTNAD: Ingår i priset, 1 tim. t/r.

Innan vårt besök, beställ en tomtkarta eller situationsplan i skala 1:100 från din kommun.

 

Med reservation för prisändringar.

salja1
Före

 
salja2
Omvandling

 
salja3
Efter

SÄLJA BOSTADEN/TRÄDGÅRDSSTYLING
Första intrycket är viktigt vid en husförsäljning. Glöm inte bort er trädgård. Vill ni skapa känslan av en större och mer inbjudande trädgård?
Vid ett besök i Er trädgård ger vi råd, hur ni kan förbättra första intrycket inför visningen av er bostad.
Två timmars konsultation, där ni för anteckningar över det ni tycker är värdefullt.

Pris: 3 400 kr

Vill ni ha hjälp med att genomföra arbetet, kan vi tillhandahålla även det.

Pris: Offereras

RESEKOSTNAD : Ingår i priset, 1 tim. t/r

 

Med reservation för prisändringar.

 

 


kort2
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Välj någon av våra tjänster och meddela via e-post.

Samtiliga tjänster går att köpa som presentkort.

Beställ en tomtkarta eller situationsplan i skala 1:100 från din kommun. Det är viktigt att alla tomtens mått och byggnader finns med, även sådant som ska behållas, t.ex. grindar, träd, stenytor, häckar etc.

Moms ingår i alla priser.

Priser avser trädgårdar ej större än 1200 kvm.

Med reservation för prisändringar.
 

      upp

 

fot-links
  • Prod: DMOKONSULT
fb